Mesafeli Satış SözleşmesiScientific Cooperations MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Scientific Cooperations, Ilhan Gazi, Gersan Sanayi Sitesi, 2306. Sok., No: 61, Batikent/Ankara

ALICI: Konferans Katılımcısı

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait web sitesinden elektronik ortamda başvuru yaptığı, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen hizmetin teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti almak için başvuru yaptığını is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Web sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ:

Alıcının konferansa eposta yolu ile başvurusu ile sözleşme baslamış olur.

MADDE 4 - HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

Hizmet www.conf-scoop.org sitesinde ilan edilen zaman ve yerde verilecektir.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:

Satıcı web üzerinden ilan etmiş olduğu mal ve hizmetleri sempozyum tarihinde alıcıya sağlayacaktır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Alıcı cayma hakkı kullanılacaksa hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Alıcı hizmeti almadan önce web sitesinde belirtilen son ödeme tarihinden önce ödemeyi yapmalıdır. Hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı hizmeti almış olması kaydıyla web sayfasında belirtilen hizmet bedelini 3 (üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı web sayfasında belirtilen hizmeti alıcıya web sayfasına ilan edilen günlerde sağlar. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde hizmet bedelininin %85'ini ve varsa kıymetli evrakı alıcıya iade eder Satıcı hizmetin ifasının imkansizlastigini düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Hizmetin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli web sitesindeki hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Hizmetin peşin fiyatı web sayfaında ilan edilen ve hizmet alımı sonunda fatura ile birlikte müşteriye bildirilen miktardır.

MADDE 10 - VADELİ FİYAT:

Hizmetin satış fiyatına vade uygulanmamaktadır.

MADDE 11 - FAİZ:

Faiz uygulanmamaktadir.

MADDE 12 - PEŞİNAT TUTARI:

Hizmetin peşin miktarı web sayfaında ilan edilen ve hizmet alımı sonunda fatura ile birlikte müşteriye bildirilen miktardır.

MADDE 13 - ÖDEME PLANI:

Ödeme peşin olarak kredi kartı veya banka transferi ile yapılır.

MADDE 14 - CAYMA HAKKI:

Alıc web sayfaında belirtilen tarihleri göz önüne alarak, hizmet bedelini ödedikten sonra sayfada ilan edilen son kayıt tarihine kadar cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda alıcıya hizmet bedelinin tamamı iade edilir. Eğer cayma hakkı kayıt tarihinden bir hafta içerisinde kullanılırsa alıcıya hizmet bedelini %85'i geri iade edilir. Son kayıt tarihinden bir hafta sonradan itibaren cayma hakkını kullanamaz ve bu tarihten itibaren hizmet bedeli geri ödenmez.

MADDE 15 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Konferans organizasyonu için yer ayarlaması, kitap, CD, çanta basımı, akşam ve öğle yemekleri ve benzeri hazırlıkların sonlandırılması son kayıt tarihinden bir hafta sonra kesinlik kazanacağından bu tarihten itibaren alıcı cayma hakkını kullanamaz ve hizmet bedeli iade edilmez.

MADDE 16 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 - YETKİLİ MAHKEME:

Iş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.